Rectificatie

Ontwerp voor Renovatie en Nieuwbouw Kleuterschool

Ontwerp voor Renovatie en Nieuwbouw van bestaande site van de SJT-kleuterschool in de Beekstraat 3 te Turnhout. opdracht omvat o.a. Archtectuur, Stabiliteit en Speciale Technieken voor: afbraak, ruwbouw en afwerking, riolering, verwarming, verluchting, sanitair, elektriciteit, binneninrichting en vast meubilair, beveiliging, nuts- en communicatievoorzieningen, buitenaanleg.

Datum van verzending van deze aankondiging
22-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Sint-Jozefcollege Turnhout
Postadres:
Koningin Astridlaan 33
Plaats:
Turnhout
Postcode:
2300
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Ivo Minten
E-mail:
minten.ivo@sjt.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
12-01-2018
Te lezen:
23-01-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.3) IV.3.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
In plaats van:
26-01-2018
Te lezen:
31-01-2018

Overige nadere inlichtingen

Datum indienen van kandidaturen gewijzigd naar 23 januari 2018 10u30

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!