Rectificatie

Geluidsschermen Wilrijk (A12)

De studie heeft tot doel de verschillende alternatieven tot beperking van de geluidshinder naar de omgeving nader te bekijken. De verschillende alternatieven worden getoetst naar technische haalbaarheid en ruimtelijke inpasbaarheid. In een tweede fase moet er eveneens een kosten-batenanalyse worden opgemaakt. Voor de kostenbaten-analyse moet eveneens de huidige situatie geanalyseerd worden als nul-alternatief.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres:
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2018
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
ir. Kylie Jolie
E-mail:
kylie.jolie@mow.vlaanderen.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
Te lezen:
Ter verduidelijking betreft de procedure van deze overheidsopdracht een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking, m.n. een éénstapsprocedure.

Overige nadere inlichtingen

Ter verduidelijking betreft de procedure van deze overheidsopdracht een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking, m.n. een éénstapsprocedure.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!