Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

OA 2272 - Studie voor de oprichting van stalen pylonen en shelters voor radiocommunicatie.

.

Afsluiten van een overeenkomst voor het uitvoeren van terreinopmetingen, het opstellen en indienen van bouwaanvragen (inclusief het opstellen van plannen, MER-screening, afwijkingen,…), het uitvoeren van stabiliteitsberekeningen van pylonen (+uittekenen), controle van de stabiliteitsberekeningen, het uitvoeren van een milieuhygiënisch onderzoek met redactie van een technisch verslag voor diverse nieuwe radiosites, veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering, het opstellen van administratieve en technische opdrachtdocumenten voor de plaatsing van pylonen en shelters, de werfopvolging en dagelijks toezicht gedurende de kritische fases.

.

Een vollediger beschrijving van de opdracht is in bijlage van de publicatie te vinden.

.

Datum van verzending van deze aankondiging
07-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Belgocontrol
Postadres
Tervuursesteenweg, 303
Plaats
Steenokkerzeel
Postcode
1820
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Belgocontrol - Logistiek - Aankopen
E-mail
tendering@belgocontrol.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!