Aankondiging van een gegunde opdracht

ARCHITECTUUROPDRACHT ‘CENTRALE DIENSTGEBOUWEN PLEEGZORG LEUVEN’

Dit bestek beschrijft de procedure voor het aanstellen van een ontwerper voor de gebouwen waar de Leuvense afdeling en de hoofdzetel van de provinciale dienst pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel zullen worden gecentraliseerd. Het terrein is gelegen aan de Brusselsesteenweg 9, 3000 Leuven.
Het betreft een nieuwbouw met kantoren voor minimaal 60 personen, verbouwing van een voormalige woning tot ruimte voor begeleide bezoeken en collectieve personeelsruimtes en bouw van een ondergrondse parking voor 35-40 wagens.
De opdracht omvat de architectuurstudie met inbegrip van de opdracht voor de omgevingswerken, de stabiliteitsstudie, de ingenieursstudie technische installaties, de opdracht aan een EPB-raadgever en de veiligheidscoördinatie.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-10-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel vzw
Postadres
Kerkstraat 42
Plaats
Kessel-Lo
Postcode
3010
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
toon@missmiyagi.eu

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
252200.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
252200.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
URA Yves Malisse Kiki Verbeeck , stalingradlaan 100 B-1000 Brussel, 1000 brussel, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!