Aankondiging van een gegunde opdracht

Architectuuropdracht voor een nieuwbouw MFC verblijf 36 plaatsen en kantoorruimte

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
08-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen
Postadres
Van Schoonbekestraat 131
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Koen Linders
E-mail
koen.linders@koca.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!