Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

POPERINGE - REGIE DER GEBOUWEN - opmaak EPC

POPERINGE - REGIE DER GEBOUWEN - opmaak EPC

Datum van verzending van deze aankondiging
08-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Frank Ampe
Telefoon
+32 50441880
Fax
-
E-mail
Frank.Ampe@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293409

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!