Rectificatie

Opmaak startnota voor de ontsluiting van de Industrielaan op het op- en afrittencomplex E313 te Grobbendonk

Het voorwerp van de opdracht is het opmaken van een startnota voor een nieuwe aansluiting van de Industrielaan (bedrijventerrein Beverdonk) op het op- en afrittencomplex van de E313 te Grobbendonk. In de nota dient ook onderzocht te worden op welke manier de woonwijk Meerbergen, welke langs de Industrielaan ligt, ontsloten zal worden: via de nieuwe ontsluiting of via het bestaande kruispunt Industrielaan met N13 / Liersesteenweg en dient dit kruispunt heringericht te worden? Ook dient rekening gehouden te worden met de inplanting van de geplande fietsostrade F5 in de Industrielaan. De studie hiervoor is lopende in opdracht van de gemeente Grobbendonk. Tevens wordt de locatie van de huidige carpoolparking lang de N13 geëvalueerd en een mogelijke alternatieve inplanting binnen de zone van de nieuwe ontsluiting dient onderzocht te worden.

Datum van verzending van deze aankondiging
31-10-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres:
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2018
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
karin.everdepoel@mow.vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

rectificatiebericht 1 van 31/10/2017 • P11, Art 81 Gunningscriteria van opdracht “De resterende 10 punten worden toegekend op basis van de samenhang van het gehele plan van aanpak” wordt vervangen door “De resterende 5 punten worden toegekend op basis van de samenhang van het gehele plan van aanpak” • P32, Art 1 Omschrijving van de opdracht Ter verduidelijking: Het onderzoeksgebied bestaat in kader van de startnota uit het gebied tussen de lussen van het noordelijke op- en afrittencomplex, de N13 ter hoogte van de aansluitingen met de Industrieweg en het op- en afrittencomplex, de Industrieweg van aan de aansluiting met de N13 tot aan de Jagersreef, en het gebied tussen de Industrieweg en het op- en afrittencomplex vanaf firma Kerkstoel tot aan hotel Aldheim best Western. het betreft max 1 infovergadering • Algemeen: de opdracht omvat het opmaken van een startnota. In dat kader dient het woordgebruik voorontwerp begrepen te worden als concept/structuurschets.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!