Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten voor projectvoorbereiding

Diensten voor projectvoorbereiding

Datum van verzending van deze aankondiging
05-09-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71313400 - Milieueffectbeoordeling voor bouwwerkzaamheden
71313440 - Milieueffectbeoordelingsdiensten voor de bouw
71351920 - Oceanografische en hydrologische diensten
71354500 - Diensten voor marien onderzoek
71410000 - Stedenbouw
79311410 - Economischeffectbeoordeling
79416200 - Advies inzake public relations
90710000 - Milieubeheer
90711400 - Uitvoeren van milieueffectstudie voor andere dan bouwwerkzaamheden
90713000 - Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Postadres
Thonetlaan 102
Plaats
Antwerpen
Postcode
2050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Aanbestedingsdocumenten kunnen gratis gedownload worden op onderstaand internetadres.
E-mail
maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1065005.70 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Tractebel Engineering , Van Immerseelstraat 66, 2018 Antwerpen, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!