Rectificatie

17 092 Aanstelling van een ontwerper voor het Blue_App Gebouw

De Universiteit Antwerpen wenst een nieuw gebouw (Blue_App) op te richten bestemd voor wetenschappelijk en technisch onderzoek naar duurzame chemie.
Dit project vormt deel van het Blue Gate Antwerp project.
Onderhavige opdracht omvat de aanstelling van een ontwerper. De opdracht omvat de opmaak van een (voor) ontwerp en het bouwdossier in het licht van het bouwen van het Blue-App Gebouw en de opvolging van de werken.
De opdracht behelst naast de ontwerpstudie eveneens een gedeelte technische installaties. De ontwerper dient ook in te staan voor de verzameling van de nodige gegevens i.h.k.v. de technische installaties. De ontwerper beantwoordt de vestigingsvoorwaarden, het beeldkwaliteitsplan en het charter van Blue Gate Antwerp en realiseert een gebouw met minimaal een BREEAM New Construction Excellent certificaat.

Datum van verzending van deze aankondiging
27-10-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Universiteit Antwerpen
Postadres:
Prinsstraat 13
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Elio Berardocco
E-mail:
aanbestedingen@uantwerpen.be

Overige nadere inlichtingen

Heden werden de vragen en antwoorden die op het forum van e-procurement werden gesteld mee als aanvullend document geüpload. We willen nogmaals benadrukken dat het bestek voorschrijft dat de inschrijvers geacht worden kennis te hebben genomen van de eventuele berichten geplaatst op dit forum. Deze berichten maken integraal deel uit van de opdracht. Het platform is toegankelijk via de site: https://enot.publicprocurement.be LET OP: De Universiteit Antwerpen is GESLOTEN vanaf 01.11.2017 tot en met 03.11.2017.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!