Rectificatie

Oproep tot kandidaten voor architectuurdiensten.

.De Opdracht betreft de diensten met betrekking tot uitvoering van studies voor de realisatie van het nieuwe bpost Mail Center van Brussel Zuid-Oost.
Conform de doelstellingen van het Strategisch Plan 2020, wil bpost haar postnetwerk reorganiseren door de uitrol van haar Mail Centers (distributiecentra) te herzien. Het toekomstige Mail Center Brussel Zuidoost is het voorwerp van deze opdracht.
Het nieuwe Mail Center moet worden gebouwd op de site van de Deltadriehoek in Oudergem, als aanzet van een nieuwe wijk met een mix van functies, zodat op dezelfde site activiteiten, huisvesting, kantoren en landschappelijke openbare ruimtes worden gecombineerd. De ontwikkeling van de Deltadriehoek wil op dit vlak een voorbeeld zijn, ook vanuit architecturaal en stedenbouwkundig standpunt.
Het nieuwe gebouw moet 3.970 m² bieden voor logistiek, ongeveer 575 m² voor administratie en 11.500 m² voor parking. Het dak wordt aangelegd in een landschapsplaat.

Datum van verzending van deze aankondiging
06-09-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
bpost
Postadres:
Muntcenter
Plaats:
Brussel
Postcode:
1000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
John Poesen
E-mail:
john.poesen.ext@bpost.be

Overige nadere inlichtingen

Q & A Selectieleidraad bijgevoegd

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!