Rectificatie

2017/HFB/BO/33477 - Studieopdracht voor de renovatie van de kabinetsgebouwen op de Martelaarssite.

Studieopdracht voor de renovatie van de kabinetsgebouwen op de Martelaarssite.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-08-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres:
Boudewijnlaan 30 bus 60
Plaats:
Brussel
Postcode:
1000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Team Plaatsing en rapportering
E-mail:
aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

In bijlage is "REC5_33477" bijgevoegd.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1206 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer