Aankondiging van een opdracht

Gemeente Zoersel - Weg en riolerinswerken in de Populierenlaan, Kiwilaan, Boslaan, St.Antoniusbaan (vanaf nr. 50 tem 242), Kleistraat en Rubenslaan - aanstellen ontwerper

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
02-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
12-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE211 - Arr. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Pidpa
Postadres
Desguinlei 246
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Halima Abraymi
E-mail
overheidsopdrachten@pidpa.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!