Rectificatie

Opmaak projectnota voor de kruispunten N19 x N13 en N19 x R14 te Geel

De opdracht omvat het opmaken van een projectnota voor de herinrichting van 2 kruispunten gelegen op de N19 / Antwerpseweg te Geel, nl. de kruispunten van de N19 met de R14 (“Pas”) en met de N13 (“Punt”). Ook een ongelijkgrondse fietsoversteek ten noorden van kruispunt “Pas” dient in de nota opgenomen te worden.

Datum van verzending van deze aankondiging
31-10-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres:
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2018
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
karin.everdepoel@mow.vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

rectificatiebericht 1 van 31/10/2017 Volgende wijzigingen in bestek: • P5, 1.4 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT “Het leveren van de nodige begeleidende ondersteuning tijdens overlegvergaderingen, tussen de aanbestedende overheid (Vlaamse Gewest, Wegen en Verkeer Antwerpen), gemeente Laakdal, gemeente Meerhout, de betrokken politiezones, de Provincie, De Lijn, de nutsmaatschappijen en andere betrokkenen.” wordt vervangen door: “Het leveren van de nodige begeleidende ondersteuning tijdens overlegvergaderingen, tussen de aanbestedende overheid (Vlaamse Gewest, Wegen en Verkeer Antwerpen), stad Geel, de betrokken politiezones, de Provincie, De Lijn, de nutsmaatschappijen en andere betrokkenen.” “Opmaken van V-plannen” wordt geschrapt • P10, Art 81 Gunningscriteria van opdracht “Criterium 1: Het inschrijvingsbedrag (maximum *** punten)” wordt vervangen door “Criterium 1: Het inschrijvingsbedrag (maximum 65 punten)” • P11, Art 81 Gunningscriteria van opdracht “Criterium 2:” wordt vervangen door: “Criterium 2: kwaliteit van het plan van aanpak en projectorganisatie (35 punten)” “De resterende 10 punten worden toegekend op basis van de samenhang van het gehele plan van aanpak” wordt vervangen door “De resterende 5 punten worden toegekend op basis van de samenhang van het gehele plan van aanpak” Stratnota en verslag RMC worden toegevoegd

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!