Rectificatie

Opmaak ontwerpdossier: wegenis- en rioleringswerken Kerkplein, Hoekstraat, Kabienstraat, Beekstraat, Broekstraat en Wampstraat

zie II.1.1

Datum van verzending van deze aankondiging
23-10-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
71251000 - Architecten- en bouwinspectiediensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Gemeente Retie
Postadres:
Markt 1
Plaats:
Retie
Postcode:
2470
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Peter Van Olmen
E-mail:
peter.van.olmen@retie.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
21-11-2017 12:00
Te lezen:
21-11-2017 11:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 21 november 2017, 11.00. Openbare openingszitting om 11.00u in zaal Zwarte Neet van het gemeentehuis, Markt 1, 2470 Retie

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!