Rectificatie

Aanstelling studieteam voor de restauratie van tolhuis zuid

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
07-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Stad Leuven
Postadres:
Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats:
Leuven
Postcode:
3000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Annelies Vercruysse
E-mail:
annelies.vercruysse@leuven.be

Overige nadere inlichtingen

er is een addendum toegevoegd aan de publicatie = dit zijn louter enkele verduidelijkingen/aanvullingen van het bestaande bestek

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!