Aankondiging van een opdracht

4.1.62.1. Ontwerpopdracht voor de reconversie van twee pakhuizen naar ateliers en polyvalente ruimtes in het kader van het duurzaam wijkcontract "Zinneke" in Sint-Jans-Molenbeek

Zie initiële publicatie betreffende deze opdracht: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=273532
Onderhavig bericht wijzigt punt IV.3.4. van de initiële aankondiging gepubliceerd op datum van 16.06.2017 en beschikbaar via deze link: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=273532

Datum van verzending van deze aankondiging
02-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
22-08-2017
Regiocodes (NUTS)

BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Vooruitgangstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Directie Vervoerinfrastructuur
E-mail
aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie initiële publicatie betreffende deze opdracht: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=273532

Economische en financiële draagkracht

Zie initiële publicatie betreffende deze opdracht: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=273532

Eventuele minimumeisen:

Zie initiële publicatie betreffende deze opdracht: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=273532

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie initiële publicatie betreffende deze opdracht: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=273532

Eventuele minimumeisen:

Zie initiële publicatie betreffende deze opdracht: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=273532

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!