Rectificatie

TECHNISCHE STUDIE VOOR DE AANLEG VAN EEN GROENE WEG TUSSEN MOENSBERG (UKKEL) EN DELTA (OUDERGEM)

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
09-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Postadres:
Havenlaan 86C/3000
Plaats:
Brussel
Postcode:
1000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Laurent Costa
E-mail:
lcosta@environnement.brussels

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien
Te lezen:
Er is een publieke opening van de offertes voorzien. Zaal BE_LB_4_1B_Tilia, 4de verdieping, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
In de nederlandstalig versie van de aankondiging van opdracht
Te lezen:
TECHNISCHE STUDIE VOOR DE AANLEG VAN EEN GROENE WEG TUSSEN MOENSBERG (UKKEL) EN DELTA (OUDERGEM)

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
In de nederlandstalig versie van de aankondiging van opdracht
Te lezen:
1. Minstens 3 referenties tijdens de laatste 3 jaren, met betrekking tot het opstellen van een studie en het opvolgen van werken voor inrichtingsprojecten voor een bedrag van minstens 1M EUR [te weten: kunstwerken voor mobiliteit, met bijzondere aandacht voor zachte mobiliteit en landschappelijke ontwerp], dit omvat het bedrag (van het gedeelte) dat in de opdracht is opgenomen, een geïllustreerde beschrijving, een attest van goede uitvoering verleend door de aanbestedende overheden van deze opdrachten of een verklaring van de private klant. 2. Het team dat de opdracht uitvoert is samengesteld uit een architect, een stabiliteits-ingenieur, een landschapsarchitect, een verkeersdeskundige, een bioloog-ecoloog en een stedenbouwkundige. De personen op basis waarvan de aanbestedende overheid de inschrijver heeft weerhouden, zijn deze die de opdracht zullen uitvoeren

Overige nadere inlichtingen

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!