Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst pool ontwerpers publieke ruimte

Raamovereenkomst pool ontwerpers publieke ruimte

Datum van verzending van deze aankondiging
10-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
22-08-2017
Regiocodes (NUTS)

BE211 - Arr. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen
Contracttype
Diensten
Procedure
Niet-openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
gac_diensten@stad.antwerpen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!