Aankondiging van een opdracht

Brussel - FOD JUSTITIE - Studies voor gevelrestauratie.

Brussel - FOD JUSTITIE - Studies voor gevelrestauratie

Datum van verzending van deze aankondiging
29-09-2017
Publicatiedatum
Deadline
21-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
André Demesmaeker
E-mail
andre.demesmaeker@regiedesbatiments.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

- Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
- De dienstverlener zal een verzekering aangaan die zijn professionele verantwoordelijkheid dekt
Selectiecriterium 1: Referenties voor restauratie (document bij de offerte te voegen).
Selectiecriterium 2: Referenties voor het lichtplan (document bij de offerte te voegen)
Selectiecriterium 3: Samenstelling van het studieteam (document bij de offerte te voegen)

Eventuele minimumeisen:

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!