Rectificatie

Aanstellen ontwerper voor haalbaarheidsstudie herbestemming Christus Koningkerk, opmaak beheersplan en gefaseerde renovatie

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
13-10-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Opdrachtcodes (CPV)
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Stad Sint-Niklaas
Postadres:
Grote Markt 1
Plaats:
Sint-Niklaas
Postcode:
9100
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Martine Van Geeteruyen
E-mail:
martine.vangeeteruyen@sint-niklaas.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
17-10-2017 10:00
Te lezen:
06-11-2017 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
17-10-2017 10:00
Te lezen:
06-11-2017 10:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar maandag 6 november 2017, 10.00. Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar maandag 6 november 2017, 10.00.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!