Rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Inrichting van het Nieuw Stadhuis Beringen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
02-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Stad Beringen
Postadres:
Mijnschoolstraat 88
Plaats:
Beringen
Postcode:
3580
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Nicole Geuens
E-mail:
nicole.geuens@beringen.be

Overige nadere inlichtingen

Het bestek werd aangepast. Voor post 5 - nazorg wordt een voorbehouden som van 8000 EUR. De bestekdocumenten werden aangepast. Gelieve het offerteformulier na erratum te gebruiken.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!