Aankondiging van een gegunde opdracht

Architectuur - Aanstelling van een multidisciplinair team, handelend in de hoedanigheid van 'projectontwerper', met het oog op de renovering van de site van de Abdij van Vorst en haar volledige reconversie tot culturele pool

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
27-09-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Vorst
Postadres
Pastoorstraat 2
Plaats
Vorst
Postcode
1190
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Vincent Degrune
E-mail
ABY@vorst.brussels

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
2250000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
ASSOCIATION MOMENTANNEE APRACTICE/:MLZD , Boulevard Du Midi 25-27, Bte 3, 1000 Bruxelles, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!