Rectificatie

Ereloonovereenkomst voor het opstellen van een ontwerp en de opvolging van de werken voor de aanleg van fietsinfrastructuur en gescheiden rioleringsstelsel langs de N72 - Beringersteenweg, Wijerstraat, Halveweg

zie II.1.1

Datum van verzending van deze aankondiging
16-08-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Gemeente Zonhoven
Postadres:
Kerkplein 1
Plaats:
Zonhoven
Postcode:
3520
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Dirk Tytgat
E-mail:
dirk.tytgat@zonhoven.be

Overige nadere inlichtingen

Alternatieve bepalingen voor bodemonderzoek en technisch verslag. Bijkomende meetstaat voor opmaak technisch verslag werd toegevoegd. Aangepaste documenten zijn digitaal raadpleegbaar.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!