Rectificatie

Aanstelling ontwerper, Baarle-Hertog– Dr Govaertsplantsoen, BHD en Hoogstraten Venhoef

zie II.1.1

Datum van verzending van deze aankondiging
26-10-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
DE ARK
Postadres:
Campus Blairon 599
Plaats:
Turnhout
Postcode:
2300
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
aankoop@arkwonen.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
I.8 Opening van de offertes
In plaats van:
Er is geen publieke opening van de offertes.
Te lezen:
De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: Turnhout, Campus Blairon 599, Gebouw Pieter Corbeels, 4de verdieping, raadzaal Datum: 28 november 2017 om 12.00 uur

Overige nadere inlichtingen

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!