Rectificatie

Opmaak ontwerpdossier: wegenis- en rioleringswerken Kerkplein, Hoekstraat, Kabienstraat, Beekstraat, Broekstraat en Wampstraat

zie II.1.1

Datum van verzending van deze aankondiging
15-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
71251000 - Architecten- en bouwinspectiediensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Gemeente Retie
Postadres:
Markt 1
Plaats:
Retie
Postcode:
2470
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Peter Van Olmen
E-mail:
peter.van.olmen@retie.be

Overige nadere inlichtingen

Raming der werken: 1.950.000 euro excl. btw

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!