Rectificatie

Opmaak projectnota voor de herinrichting verschillende kruispunten op de N156 - Langvoort/biezenhoed te Laakdel/Meerhout

Het voorwerp van de opdracht is de opmaak van een projectnota voor de herinrichting van 2 kruispunten (N126/Geelsebaan x Meerhoutstraat te Laakdal en N126/Kiezel x N156/Biezenhoed te Meerhout) en een nieuwe ontsluiting van Langvoort op de N156 Biezenhoed - Nikelaan in Laakdal. De N156 zal als primaire II de voorrangsrichting worden op de verschillende kruisingen.

Datum van verzending van deze aankondiging
31-10-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres:
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2018
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
karin.everdepoel@mow.vlaanderen.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
Te lezen:
Rectificatiebericht 1 van 31/10/2017 Wijzigingen aan het bestek: • P12, Art 81 Gunningscriteria van opdracht “De resterende 10 punten worden toegekend op basis van de samenhang van het gehele plan van aanpak” wordt vervangen door “De resterende 5 punten worden toegekend op basis van de samenhang van het gehele plan van aanpak” • P40, 3.4 Deel II - Omgevingsvergunning en definitief ontwerp “Het volledig en zo gedetailleerd mogelijk uitwerken en uitteken van de tekening en plans van het wegenisontwerp, inbegrepen de wapeningsplans en de nodige detailtekeningen;” wordt vervangen door: “Het volledig en zo gedetailleerd mogelijk uitwerken en uitteken van de tekening en plans van het wegenisontwerp, inbegrepen de nodige detailtekeningen;” Startnota en verslag RMC wordt toegevoegd

Overige nadere inlichtingen

rectificatiebericht 1 van 31/10/2017 Wijzigingen aan het bestek: • P12, Art 81 Gunningscriteria van opdracht “De resterende 10 punten worden toegekend op basis van de samenhang van het gehele plan van aanpak” wordt vervangen door “De resterende 5 punten worden toegekend op basis van de samenhang van het gehele plan van aanpak” • P40, 3.4 Deel II - Omgevingsvergunning en definitief ontwerp “Het volledig en zo gedetailleerd mogelijk uitwerken en uitteken van de tekening en plans van het wegenisontwerp, inbegrepen de wapeningsplans en de nodige detailtekeningen;” wordt vervangen door: “Het volledig en zo gedetailleerd mogelijk uitwerken en uitteken van de tekening en plans van het wegenisontwerp, inbegrepen de nodige detailtekeningen;” Startnota en verslag RMC worden toegevoegd

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!