Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanstelling ontwerpers architectenpool.

Raamovereenkomst architectenpool voor architectuurstudies en technische advieswerkzaamheden
voor het vastgoed van ZOL.

Datum van verzending van deze aankondiging
04-10-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ziekenhuis Oost-Limburg
Postadres
Schiepse Bos 6
Plaats
Genk
Postcode
3600
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Bas Römgens
E-mail
bas.romgens@zol.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1000000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Venhoeven CS architecture + urbanism , Hoogte Kadijk 143 F15, 1018 BH Amsterdam, NEDERLAND
Naam en adres van de contractant
TV dJGA DETOO , Laarnebaan 106A, 9070 Heusden, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
TV Wiegerinck & LOW architecten , Franklin Rooseveltlaan 12, 2060 Antwerpen, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!