Aankondiging van een opdracht

Oproep tot kandidaatstelling voor de aanstelling van een ontwerpteam

Oproep tot kandidaatstelling voor de aanstelling van een ontwerpteam voor het project in de Bosstraat te Bertem.

Datum van verzending van deze aankondiging
11-09-2017
Publicatiedatum
Deadline
23-10-2017
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
cvba Elk zijn Huis
Postadres
Lindeboomstraat 116
Plaats
Tervuren
Postcode
3080
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Johan Huyghebaert
E-mail
johan.huyghebaert@elkzijnhuis.woonnet.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie aanbestedingsdocumenten

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!