Aankondiging van een gegunde opdracht

Bestek nr. AAO-D-STG-17-48 - Raamovereenkomst inzake het leveren van technische en administratieve bijstand voor het opmaken van ontwerp- of aanbestedingsprojecten

Raamovereenkomst inzake het leveren van technische en administratieve bijstand voor het opmaken van ontwerp- of aanbestedingsprojecten.

Datum van verzending van deze aankondiging
05-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71321000 - Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
bart.stevaert@vlaamsewaterweg.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
240643.20 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
ARCH & TECO architecture and planning , Coupure 55, 9000 Gent, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
174648.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Arch & Teco Engineering - T.E.E. , Coupure 55, 9000 Gent, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!