Aankondiging van een opdracht

BMB/DPT-DPW/2016.1047

Opdracht van projectontwerper met het oog op de herinrichting en heropwaardering van gevel tot gevel van de openbare ruimte op het Saincteletteplein, het bovenoppervlak van de bruggen aan Sainctelette en het Sainctelette- en Ijzerplein op het grondgebied van de Stad Brussel en de gemeente Molenbeek

Datum van verzending van deze aankondiging
18-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
05-09-2017
Regiocodes (NUTS)

BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Projecten en Werken inzake weginrichtingen
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1
Plaats
Brussel
Postcode
1035
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir Eric Monami-Michaux, wnd. Directeur
E-mail
emonami@sprb.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
720000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

In de aankondiging van opdracht bekendgemaakt op 23 juni 2017

Economische en financiële draagkracht

In de aankondiging van opdracht bekendgemaakt op 23 juni 2017

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

In de aankondiging van opdracht bekendgemaakt op 23 juni 2017
Opgelet wijziging in nederlandstalige tekst punt III.2.3): 2°... En bovendien dienen minstens TWEE van deze projecten uitgevoerd te zijn en het stadium van de voorlopige oplevering van de werken bereikt hebben ...

Eventuele minimumeisen:

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!