Aankondiging van een gegunde opdracht

Ereloonovereenkomst voor het opstellen van een ontwerp en de opvolging van de werken voor de aanleg van fietsinfrastructuur en gescheiden rioleringsstelsel langs de N72 - Beringersteenweg, Wijerstraat, Halveweg

zie II.1.1

Datum van verzending van deze aankondiging
12-10-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Zonhoven
Postadres
Kerkplein 1
Plaats
Zonhoven
Postcode
3520
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Dirk Tytgat
E-mail
dirk.tytgat@zonhoven.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
188696.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Antea Group , Corda Campus - gebouw 6 Kempische Steenweg 293 bus 32, 3500 Hasselt, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!