Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanstellen ontwerper voor haalbaarheidsstudie herbestemming Christus Koningkerk, opmaak beheersplan en gefaseerde renovatie

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
04-10-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Sint-Niklaas
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Sint-Niklaas
Postcode
9100
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Martine Van Geeteruyen
E-mail
martine.vangeeteruyen@sint-niklaas.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!