Rectificatie

22.158/2 - Afkoppeling Osbroekpark - aansluiting op Dender- Aalst

22.158/2 - Afkoppeling Osbroekpark - aansluiting op Dender- Aalst
• De aanleg van een gravitaire regenwaterleiding in open sleuf door middel van eivormige buizen met afmeting 1950 op 1150mm.
• Het bouwen van een uitstroomconstructie op de Dender
• De opbraak van de bestaande verharding en het vernieuwen van de wegenis d.m.v. bitumineuze
verharding
• Opbraak en heraanleg van bestaande rioleringen

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Opdrachtcodes (CPV)
45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Bart Van Eygen
E-mail:
Aanbestedingen@aquafin.be

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Wijzigingen bestek en meetstaat. Technisch verslag + conformverklaring werden toegevoegd.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!