Aankondiging van een opdracht

Plaatsing van rolgordijnen voor de loketten van de Berg van Barmhartigheid

Plaatsing van rolgordijnen bestemd voor de zones gebruikt door het personneel af te scheiden van de zones gebruikt door de klanten in geval van een aanval

Datum van verzending van deze aankondiging
22-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
08-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opdrachtcodes (CPV)
45400000 - Afwerking van gebouwen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel
Postadres
21 Sint Gisleinsstraat
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
etienne.lambert@montdepiete.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
20500.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D25

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!