Aankondiging van een gegunde opdracht

Nieuwpoort - Bouwen van een stormvloedkering

De werken omvatten hoofdzakelijk:
Het maken, het leveren en het installeren van een beweegbare stormvloedkering met een
doorvaartbreedte van 38m en een onbeperkte doorvaarthoogte in de Ijzer. Bovendien omvat
de opdracht het oprichtingen van een bedieningsgebouw en de realisatie van de nodige
randinfrastructuur zoals wegenis en groenaanleg.

Datum van verzending van deze aankondiging
16-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
31720000 - Elektromechanische uitrusting
45112500 - Grondverzet
45223210 - Constructiestaalbouw
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45241000 - Havenbouwwerkzaamheden
45243600 - Bouwen van kademuren
45262310 - Betonwerk van gewapend beton
Contracttype
Werken
Procedure
Niet-openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postadres
Vrijhavenstraat 3
Plaats
Oostende
Postcode
8400
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
lic. Caroline Lootens
E-mail
kust@vlaanderen.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
41411628.68 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Herbosch-Kiere NV , Sint-Jansweg 7, Haven 1558, 9130 Kallo, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Jan De Nul NV , Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!