Rectificatie

Kanaal naar Charleroi - Stad Halle - Brug over de spoorlijnen L94 en L96 t.h.v. Vogelpers en aansluiting met Zuidbrug

Deze aanneming wordt opgesplitst in twee delen:
Deelopdracht 1 (vast deel): Studie van de brug
Deelopdracht 2 (vast deel): Bouw van de brug

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45221100 - Bruggenbouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Afdeling Zeeschelde
Postadres:
Lange Kievitstraat 111-113
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2018
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
ing. Olivier Devriese
E-mail:
olivier.devriese@wenz.be

Overige nadere inlichtingen

De bepalingen van artikel 76§1 op pagina 39 van het bestek aangaande de uitvoeringstermijn worden als volgt verduidelijkt: - Onder ‘werknachten’ wordt verstaan de werkperiode vanaf 22u ’s avonds tot 6u ’s ochtends. Een werknacht kan, maar dit hoeft niet, een eventuele buitendienststelling van 4 uren inhouden van het spoorverkeer. - Onder ‘weekenddagen’ wordt verstaan een werkperiode op zaterdag of zondag tussen 6u ’s ochtends en 22u ‘s avonds. - Onder ‘weekendnacht’ wordt verstaan de werkperiode vanaf 22u ’s avonds tot 6u ’s ochtends op zaterdagnacht of zondagnacht. Een weekendnacht kan, maar dit hoeft niet, een eventuele buitendienststelling van 4 uren inhouden van het spoorverkeer. - Weekendwerk wordt niet verplicht door de aanbestedende overheid maar is afhankelijk van het plan van aanpak van de inschrijver en de toegestane buitendienststellingen van het spoorverkeer door Infrabel. - De buitendienststelling van 4 uren van het spoorverkeer kan de buitendienststelling van één of meerdere spoorlijnen tegelijkertijd inhouden, afhankelijk van het plan van aanpak van de inschrijver. Daarnaast zijn aan het aanbestedingsdossier de dwg-versie van het plan “SP 2.2.1 - Grondplan - Brug over spoorweg - Infrastructuur ontwerp – Overzichten” en van het plan “SP 2.7.1 - Overzichtsplan - Brug over spoorweg” toegevoegd. Deze dwg-versies worden louter ter informatie meegegeven. De PDF-versie van deze plannen wordt beschouwd als het officiële aanbestedingsplan.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!