Aankondiging van een opdracht

Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken

Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken

Datum van verzending van deze aankondiging
09-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
18-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE222 - Arr. Maaseik

Opdrachtcodes (CPV)
45215212 - Bouwen van bejaardenhuis
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
woon- en zorgcentrum de Bekelaar
Postadres
Kliniekstraat 2
Plaats
Lommel
Postcode
3920
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tom Houthuys
E-mail
thouthuys@debekelaar.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR of volgens inschrijvingsbedrag, Categorie: D
uitvoeringstermijn: datum voorlopige oplevering fase 1a 01/10/2018
einddatum fase 1c 30-06-2019

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!