Rectificatie

Brussel - Regie der Gebouwen - Herinrichtingswerken kantoren, inkomhal + aanpassing HVAC, elektriciteit, data telefonie en toegangscontrole.

Brussel - Regie der Gebouwen - Herinrichtingswerken kantoren, inkomhal + aanpassing HVAC, elektriciteit, data telefonie en toegangscontrole.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres:
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats:
BRUSSEL
Postcode:
1060
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
dhr. Steve Jacobs, Architect Attaché
E-mail:
Steven.Jacobs@regiedergebouwen.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
De werken op de verdiepingen 14, 17 & 18 dienen uiterlijk tegen 31 juli 2018 beëindigd te zijn. De totale uitvoeringstermijn is 300 werkdagen.
Te lezen:
Het geheel van de opdracht dient uitgevoerd te worden binnen 300 werkdagen.

Overige nadere inlichtingen

Aanpassing aan het bestek : Bestand “NL_679_01.01_Adm_Bepal.pdf” In plaats van : 72 Uitvoeringstermijnen (artikel 76 K.B. Uitvoering) De werken op de verdiepingen 14, 17 & 18 dienen uiterlijk tegen 31 juli 2018 beëindigd te zijn. Het geheel van de opdracht dient uitgevoerd te worden binnen 300 werkdagen. Moet men lezen : 72 Uitvoeringstermijnen (artikel 76 K.B. Uitvoering) Het geheel van de opdracht dient uitgevoerd te worden binnen 300 werkdagen. “De werken op de verdiepingen 14, 17 & 18 dienen uiterlijk tegen 31 juli 2018 beëindigd te zijn.” Is niet langer van toepassing

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!