Aankondiging van een gegunde opdracht

Oprichten van een overslagloods

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
29-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45111100 - Sloopwerkzaamheden
45210000 - Bouwen van gebouwen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AGSO Knokke-Heist
Postadres
't Walletje 104/101
Plaats
Knokke-Heist
Postcode
8300
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Laurent Parys
E-mail
laurent.parys@agsoknokke-heist.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!