Aankondiging van een opdracht

Realisatie leer- en beleefcentrum Klingspoor te De Klinge.

Renovatiewerken aan een pand van ruwbouw winddicht tot afwerk voor de realisatie van een leer- en beleefcentrum te De Klinge.

Datum van verzending van deze aankondiging
19-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
09-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
A kwadraat architecten bvba
Postadres
Molenbergstraat 19 bus 8
Plaats
Stekene
Postcode
9190
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Batens Bianca
E-mail
bianca@akwadraat.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!