Rectificatie

Bouwen van 23 huurappartementen met ondergrondse garage

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
12-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE258 - Arr. Veurne
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Woonmaatschappij IJzer & Zee
Postadres:
Brugse Steenweg 2
Plaats:
Veurne
Postcode:
8630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
directie@ijzerenzee.be

Overige nadere inlichtingen

Aanpassingen in lastenboek en meetstaat: 1) Aanpassing hoeveelheden bouwputten en grondverzet 2) Aangetroffen ondergronds massief 3) Tegenstrijdigheid inzake dakdichting De aanpassingen zijn te vinden op onze website www.ijzerenzee.be (aanbestedingen/2. rectificaties (7 documenten)) Openbare procedure vindt plaats op vrijdag 19 januari 2018 om 11 uur.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!