Rectificatie

Project 22.777/1 (BE0113.000272) - Herne, aansluiting Leenstraat

- Uitbraak bestaande verhardingen, lijnvormige en plaatselijke elementen
- Uitbraak en/of buiten dienst stelling bestaande rioleringen
- Heraanleg verhardingen in oorspronkelijke toestand
- Aanleggen DWA-, RWA-riolering
- Realiseren van huisaansluitingen op de riolering
- Herprofileren grachten

Datum van verzending van deze aankondiging
21-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Dirk De Waele
E-mail:
aanbestedingen@aquafin.be

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Wijziging bestek en meetstaat. Aangepaste documenten worden toegevoegd.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!