Rectificatie

dakrenovatie Jan Fevijn

dakrenovatie Jan Fevijn

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Scholengroep impact
Postadres:
Rijselstraat 3b
Plaats:
Sint-Michiels Brugge
Postcode:
8200
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
michael.van.de.straete@scholengroepimpact.be

Overige nadere inlichtingen

Er staat verwarrende informatie in de administratieve bepalingen. Er kan enkel ingediend worden via e-notification. Er kan niet geldig ingediend worden via de post of via afgeven.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!