Rectificatie

Aanstellen van een aannemer voor de uitbreiding van de sportcluster in de Gentbrugse Meersen te Gent

De stad Gent wenst de sportcluster Gentbrugse Meersen uit te breiden. De projectgrond is gelegen ter hoogte van de Boer Janssensstraat - Hoogoeverstraat te 9050 Gentbrugge en betreft een oppervlakte van 10,7 ha. De werken zullen vermoedelijk in maart 2018 van start gaan en zullen 100 werkdagen duren.
Er werd voor geopteerd de opdracht op te splitsen in 2 percelen:
PERCEEL 1 (categorie C, klasse 7): rioleringen, drainage, wandelpaden, sportterreinen, trimpiste, mountainbike- en BMX-parcours,...
PERCEEL 2 (categorie D, klasse 3): scoorderstoren

Datum van verzending van deze aankondiging
27-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45236100 - Verharding voor diverse sportvoorzieningen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
TMVW servicelijnen
Postadres:
Stropstraat 1
Plaats:
Gent
Postcode:
9000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
Tina.Kellner@Farys.be

Overige nadere inlichtingen

BIJKOMENDE INFO d.d. 27/11/2017 *Aangepaste samenvattende opmeting PERCEEL 1 *Terechtwijzend bericht U dient bij uw offerte, middels een afzonderlijke nota, te verklaren dat u rekening hebt gehouden met deze bijkomende informatie. GELIEVE GEBRUIK TE WILLEN MAKEN VAN DE MEEST RECENTE VERSIE VAN DE SAMENVATTENDE OPMETING BIJ HET INDIENEN VAN UW OFFERTE.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!