Rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Overheidsopdracht van werken - Diverse Open Huizen, Fase 4: aanpassingswerken in het kader van brandveiligheid, toegankelijkheid, RWEG, e.a. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
18-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Stad Gent
Postadres:
Botermarkt 1
Plaats:
Gent
Postcode:
9000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
overheidsopdrachten@stad.gent

Overige nadere inlichtingen

Dir rechtzettingsbericht is gepubliceerd om reden van: Er zijn 2 bijkomende documenten toegevoegd - aanzichten buitenschrijnwerk - dewelke met de (detail)meetstaat overeenkomen ter verduidelijking van de raamverdeling. Deze 2 documenten zijn belangrijk voor de opmaak van uw offerte u kan deze downloaden via de website van E-Notification.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!