Aankondiging van een gegunde opdracht

Afbraak voetbalstadion Willebroek

De onderhavige opdracht heeft tot doel het in onbruik geraakte voetbalstadion te Stadionlaan 2, 2830
WILLEBROEK in zijn totaliteit te slopen. Ook het talud met zitplaatsen rond het voetbalveld wordt grotendeels
afgegraven. In afwachting van verdere ontwikkeling
van de site, zal het braakliggende terrein worden ingezaaid met gazon.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Willebroek
Postadres
Pastorijstraat 1
Plaats
Willebroek
Postcode
2830
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jan Vereertbrugghen
E-mail
jan.vereertbrugghen@willebroek.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
206612.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
89947.00 EUR
Hoogste offerte
188301.00 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Jan Stallaert NV , Schaliënhoevedreef 20F, 2800 Mechelen, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!