Rectificatie

Project 22.328/1 (AWV X10/N177/34) - Aartselaar, RWA-verbinding Kontichsesteenweg-Struisbeek (incl. Leugstraat-Kontichsesteenweg)

Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak :
* nemen van maatregelen teneinde bestemmingsverkeer langsheen de werf toe te laten
* realiseren van omleidingen
* voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen
* opbreken van bestaande buizen en inspectieputten
* aanleggen van rioleringen met buizen en gecombineerde kokers
* maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton
* maken van overstortconstructies
* maken van huis- en kolkaansluitingen
* plaatsen van lijnvormige elementen
* maken van nieuwe verhardingen in asfalt en betonstraatstenen

Datum van verzending van deze aankondiging
16-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Dirk De Waele
E-mail:
aanbestedingen@aquafin.be

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : - Aangepaste meetstaat, signalisatieplannen en (voorlopig) technisch verslag worden toegevoegd.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!