Rectificatie

Aanleg en onderhoud van trage wegen 2018 - Bosvinkenpad

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
21-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Opdrachtcodes (CPV)
45233141 - Wegenonderhoud

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
stad Kortrijk
Postadres:
Grote Markt 54
Plaats:
Kortrijk
Postcode:
8500
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Iris Deschamps
E-mail:
iris.deschamps@kortrijk.be

Overige nadere inlichtingen

In de samenvattende opmeting werd de omschrijving van post 19 gewijzigd.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!