Rectificatie

UITBREIDING BLOK WEST - Nieuwbouw Blok West verdieping 2 en 3 - en verbouwing fysio - PERCEEL2: afwerking en technieken

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
19-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Opdrachtcodes (CPV)
45215140 - Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Postadres:
Kroonveldlaan 50
Plaats:
Dendermonde
Postcode:
9200
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Filip Vermijlen
E-mail:
filip.vermijlen@azsintblasius.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
De tekst van art 01.01.50 werfinrichting onder punt 4.2.2.
In plaats van:
"Gedurende een deel van de werken zal de nieuwe lift in dienst gesteld zijn. Deze kan, mits aangepaste doeltreffende bescherming en goedkeuring van de Bouwdirectie, gebruikt worden door de aannemer afwerking-technieken. Elke schade aan de liftinstallatie ten gevolge van het gebruik tijdens werffase is zonder uitzondering ten laste van de aannemer afwerking-technieken."
Te lezen:
"De Aanbesteder heeft beslist dat er door de aannemers geen gebruik kan gemaakt worden van de bestaande liften van het ziekenhuis of de nieuwe lift van blok west. De inschrijver dient het nodige vertikale transport van materialen, materieel en afval zelf te voorzien, en dat voor de volledige duur van zijn werken. De nodige afspraken dienen gemaakt met de aannemer van perceel 1 "gesloten ruwbouw, regen- en winddicht" voor het gebruik van de nodige gevelopening(en), met latere afwerking van deze opening(en) door aannemer perceel 1 als gevolg."

Overige nadere inlichtingen

* Deel elektriciteit: Post O.3.1 Aansluitingen klok (geleverd door de bouwheer) (7st). Betreft het hier analoge of digitale klokken?" Antwoord: de Aanbesteder gaat analoge klokken plaatsen. * de tekst "(per e-mail, waarbij de inschrijvers binnen de 2 werkdagen de ontvangst van deze e-mail zullen bevestigen)" onder art I-4 onder punt "G. Correspondentie - Vragenronde" vervalt. Het aanvullend bericht wordt door de Aanbesteder op de portaalsite geplaatst waarop het volledige dossier ter beschikking wordt gesteld.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!