Rectificatie

Project 20.723/2 (0887-0398) - RWZI Voeren, elektro-mechanische werken

Bouw van nieuwe afvalwaterzuivering RWZI Voeren gelegen langsheen de Grijze Graaf.
De electro-mechanische werken (incl. fijnbellenbeluchting) van een RWZI met een capaciteit van 2.500IE.

Datum van verzending van deze aankondiging
13-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Bart Van Eygen
E-mail:
aanbestedingen@aquafin.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
15-12-2017 11:15
Te lezen:
22-12-2017 12:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
15-12-2017 11:15
Te lezen:
22-12-2017 12:00

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 4 : Openingszitting wordt uitgesteld naar 22/12 om 12u00. Wijzigingen bestek, meetstaat en plan. Aangepaste documenten worden toegevoegd.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!